?

Log in

No account? Create an account
Achterklap [entries|archive|friends|userinfo]
Achterklap

[ website | Achterklap ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hallo allemaal [Aug. 12th, 2010|01:48 am]
Achterklap

scarlet1983
Is er eigenlijk nog wel iemand die dit leest?
Link1 comment|Leave a comment

Hoi [May. 24th, 2009|07:44 pm]
Achterklap

scarlet1983
Ja hoi!
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Nov. 27th, 2008|11:15 pm]
Achterklap
damanique
Hey, is dit de LJ Achterklap community?

Waarom heeft niemand mij dit ooit verteld?

En waarom is het dood?

En waar gaat die Spaanse post nu weer over?

Hallo?

*echo*

...
Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Mar. 22nd, 2007|07:55 pm]
Achterklap
avalanches
wauw nu is het ECHT dood!
Link6 comments|Leave a comment

(no subject) [Mar. 8th, 2007|10:32 pm]
Achterklap
avalanches
zullen we het ooit nog meemaken?
of is het doek nu echt gevallen?
Link8 comments|Leave a comment

achterklap offline [Feb. 21st, 2007|01:08 pm]
Achterklap
lief_hemeltje
[Current Mood |boredbored]

Is het vakantie, doet het forum het niet! Hoe moet ik nu mijn dagen doorbrengen? Byebye zwaaizwaai sociale leven ;)

* slaakt wanhopige kreet * Ik mis jullie!!!!!!
Link5 comments|Leave a comment

jeempie [Jun. 9th, 2006|10:37 pm]
Achterklap

prrrtalieloe
wie schudt miathan wakker?

edit: oh, hij doet het alweer!
Link1 comment|Leave a comment

AK calling [Oct. 31st, 2005|01:46 pm]
Achterklap
janegaudi
[Current Music |usher usher!]

En wat zullen we hier eens ondernemen voor het goede doel? Iemand al ideeën?

*voert de uitgehongerde AK-olifant nootjes*
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Jun. 14th, 2005|11:22 pm]
Achterklap

trashytrix
Hoi,

Ik wilde eindelijk weer eens gaan forummen agelopen week, maar dat mijn stomme verbazing zijn de reageerknopjes bij mij nergens meer te bespeuren. Ook het topic-maak knopje is weg. Dit zal vast wel een groot teken zijn, maar heeft iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Jun. 2nd, 2005|08:58 pm]
Achterklap
tiefling19
[Current Mood |bouncybouncy]Zo ik heb me ook maar even aangemeld op LJ en gelijk ff de hele meute die lid was van Achterklap op LJ maar in mn vriendenlijstje gemikt!

Gewoon Joost!

A.k.a.

Tief(ling)
Link6 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]